Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Liên Kết

PIC18F46K20-I/PT

Giá: 56.500đ Còn lại: Hết hàng

PIC18F46K20-I/PT

Giá: 72.500đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F684-I/SL

Giá: 22.000đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F684-I/SL

Giá: 29.000đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F616-I/P

Giá: 41.500đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F616-I/P

Giá: 27.500đ Còn lại: Hết hàng

CM75DU-12F IGBT MOD DUAL 600V 75A F SER

Giá: 1.662.000đ Còn lại: Hết hàng

PM20CEA060-3

Giá: 977.500đ Còn lại: 3 cái

PM20CEF060

Giá: 977.500đ Còn lại: 2 cái

MG200Q2YS9

Giá: 2.070.000đ Còn lại: 1 cái

FP7G50US60

Giá: 156.500đ Còn lại: Hết hàng

P549A07 Module IGBT

Giá: 401.500đ Còn lại: 2 cái

STGW20NC60VD IGBT N-CHAN 60A 600V TO247

Giá: 171.500đ Còn lại: Hết hàng

IXGH48N60C3D1 IGBT 600V 75A 300W TO247AD

Giá: 43.500đ Còn lại: Hết hàng

STGP14NC60KD IGBT 600V 25A 80W TO220

Giá: 26.500đ Còn lại: Hết hàng

AUIRGP50B60PD1 IGBT 600V 75A 390W TO247AC

Giá: 79.500đ Còn lại: 93 cái