Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

STM8 & STM32

-8%

Board NUCLEO-F103RB, STM32F103RBT6

Giá: 480.000đ Còn lại: 6 cái

STM8S103F3P6 Development Kit (H13)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

STM8S003F3P6 Development Kit (H13)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103RCT6 Development Kit (H13)

Giá: 250.000đ Còn lại: 3 cái

STM32F103C8T6-BLK Development Kit (H13)

Giá: 90.000đ Còn lại: 12 cái

STM32F103C8T6 Development Kit V2 (H13)

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103C8T6 Development Kit (H13)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F051C8T6 Development Kit (H13)

Giá: 100.000đ Còn lại: 10 cái
-6%

STM32F030F4P6 Development Kit (H13)

Giá: 75.000đ Còn lại: 20 cái