Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Thạch anh

Thạch anh 32.768KHz

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

Thạch anh 32.768KHz

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

Thạch anh 8MHz

Giá: 2.000đ Còn lại: Hết hàng

Thạch anh 48MHz

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Thạch anh 24MHz

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

Thạch anh 16MHz (SMD)

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

Thạch anh 16MHz

Giá: 2.000đ Còn lại: 20 cái

Thạch anh 12MHz

Giá: 2.000đ Còn lại: Hết hàng