Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Thạch Anh Dán SMD

Thạch Anh 27Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 918 cái

Thạch Anh 26Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 490 cái

Thạch Anh 25Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 1088 cái

Thạch Anh 24.576Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 184 cái

Thạch Anh 24Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 340 cái

Thạch Anh 22.118Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 93 cái

Thạch Anh 20.5Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 92 cái

Thạch Anh 20.480Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 95 cái

Thạch Anh 20Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 435 cái

Thạch Anh 18.432Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 91 cái

Thạch Anh 50MHz 7050 4 Chân SMD

Giá: 4.500đ Còn lại: Hết hàng

Thạch Anh 48MHz 7050 4 Chân SMD

Giá: 4.500đ Còn lại: Hết hàng

Thạch Anh 18Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: Hết hàng

Thạch Anh 40MHz 7050 4 Chân Crystal

Giá: 4.500đ Còn lại: Hết hàng

Thạch Anh 16.384Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 226 cái

Thạch Anh 16Mhz 2 Chân SMD HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 250 cái