Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Thạch Anh Xuyên Lỗ DIP

Thạch Anh 48MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 122 cái

Thạch Anh 40MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 366 cái

Thạch Anh 30MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 1495 cái

Thạch Anh 27.120MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 500 cái

Thạch Anh 27MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 1211 cái

Thạch Anh 26MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 485 cái

Thạch Anh 25MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 2416 cái

Thạch Anh 24.576MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 117 cái

Thạch Anh 24MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 1111 cái

Thạch Anh 22.1184MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 115 cái

Thạch Anh 20.5MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 40 cái

Thạch Anh 20.480MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 1 cái

Thạch Anh 20MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 259 cái

Thạch Anh 18.432MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 1940 cái

Thạch Anh 18MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 13 cái

Thạch Anh 16.384MHz 2 Chân DIP HC49-S

Giá: 1.500đ Còn lại: 709 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3