Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Transistor RF

BBC558

Giá: 11.500đ Còn lại: Hết hàng

2SC3356

Giá: 1.500đ Còn lại: 99 cái

2SC3932

Giá: 5.000đ Còn lại: 940 cái

SS9018HBU

Giá: 3.500đ Còn lại: Hết hàng

2SC1674

Giá: 7.500đ Còn lại: 897 cái