Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Triacs

BTA08-600C

Giá: 8.500đ Còn lại: 175 cái

BTA12-800BWRG

Giá: 9.000đ Còn lại: Hết hàng

BTA40-700B

Giá: 52.000đ Còn lại: Hết hàng

MAC97A6

Giá: 6.000đ Còn lại: Hết hàng

BT136-600D

Giá: 4.500đ Còn lại: 264 cái

BTA24-600

Giá: 17.000đ Còn lại: 120 cái

BT137-600E

Giá: 4.500đ Còn lại: 483 cái

BT136S-600

Giá: 6.000đ Còn lại: Hết hàng

BTA41-600B

Giá: 45.000đ Còn lại: 108 cái

BT136-600E To-220

Giá: 5.000đ Còn lại: 200 cái

TRIAC BT134-600E TO-126

Giá: 6.000đ Còn lại: 100 cái

BTA12-600BRG

Giá: 9.000đ Còn lại: 125 cái

BTA16-600BRG

Giá: 14.000đ Còn lại: 139 cái

BT137S-600E

Giá: 3.500đ Còn lại: 27 cái

MBR30100PT

Giá: 20.500đ Còn lại: 62 cái

BTA41-800BRG

Giá: 52.000đ Còn lại: Hết hàng
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2