Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Tụ điện

Tụ mica 2A473J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 2A153J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 2A103J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 2A102J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 102J100 - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ gốm 104 nâu - DIP

Giá: 100đ Còn lại: 50000 cái

Tụ CBB22 684J400V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ CBB22 105J400V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 2000 cái

Tụ CBB21 224J250V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ CBB 474J63V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ 47uF 50V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ 47uF 100V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ 470uF 50V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ 470uF 25V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ 4700uF 35V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 5000 cái

Tụ 4.7uF 400V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3