Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors

SMAJ8.0A

Giá: 6.000đ Còn lại: 5083 cái

PSD12C

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

SMAJ45A

Giá: 8.000đ Còn lại: 2315 cái

SMAJ18A

Giá: 3.000đ Còn lại: 1015 cái

SMBJ12CA

Giá: 1.500đ Còn lại: 47 cái

USBULC6-2M6

Giá: 75.000đ Còn lại: 5 cái

1.5KE15CA

Giá: 6.500đ Còn lại: 221 cái

SMAJ36A

Giá: 8.000đ Còn lại: 1282 cái

SMBJ24CA-E3/52

Giá: 1.000đ Còn lại: 1051 cái

P6KE6.8AG

Giá: 1.000đ Còn lại: 986 cái

1.5KE12CA

Giá: 6.500đ Còn lại: 805 cái

P6KE10A

Giá: 1.500đ Còn lại: 1342 cái

SMBJ6.8A

Giá: 1.000đ Còn lại: 504 cái

HER303

Giá: 1.000đ Còn lại: 1012 cái

SMBJ36CA

Giá: 1.000đ Còn lại: 336 cái

SMBJ120A

Giá: 3.500đ Còn lại: 1590 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2