Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Vi Điều Khiển

PIC18F46K20-I/PT

Giá: 56.500đ Còn lại: Hết hàng

PIC18F46K20-I/PT

Giá: 72.500đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F684-I/SL

Giá: 22.000đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F684-I/SL

Giá: 29.000đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F616-I/P

Giá: 41.500đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F616-I/P

Giá: 27.500đ Còn lại: Hết hàng

W7100A

Giá: 194.500đ Còn lại: 7 cái

P80C31BH1

Giá: 75.000đ Còn lại: 17 cái

LM3S9B95-IQC80-C3

Giá: 303.500đ Còn lại: Hết hàng

LM3S9B90-IQC80-C3

Giá: 332.500đ Còn lại: Hết hàng

SG8V1

Giá: 75.000đ Còn lại: 17 cái

S3C2440A

Giá: 293.000đ Còn lại: Hết hàng

W78E052DLG

Giá: 14.000đ Còn lại: Hết hàng

N76E003AT20

Giá: 7.000đ Còn lại: Hết hàng

MINI54ZAN

Giá: 72.500đ Còn lại: Hết hàng

LPC1758FBD80,551

Giá: 332.500đ Còn lại: Hết hàng