Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Zener

ZMM33V0 33V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM20V0 20V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM18V0 18V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM15V0 15V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM12V0 12V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM10V0 10V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM8V2 8.2V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM7V5 7.5V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM6V8 6.8V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM5V6 5.6V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM5V1 5.1V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM3V9 3.9V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM3V3 3.3V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM3V0 3V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM2V4 2.4V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM2V2 2.2V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2