Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

AC - DC Adapter

-5%

220VAC -> 5VDC 5W Hi Link HLK-PM01 (H14.1)

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái
-11%

Nguồn cửa từ 220VAC-12VDC (THUNG41)

Giá: 250.000đ Còn lại: 2 cái
-8%

Adapter AC-DC đa năng Super Pro 1080 (KHO)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 24V 4A

Giá: 190.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 24V 3A

Giá: 110.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 24V 2A

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 24V 1A

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 15V- 6A

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V- 5A

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V- 4A

Giá: 95.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V-3A

Giá: 85.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V -2A hai đầu

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 7.5V-2A

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 7.5V-1A

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 7.5V-3A

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc ...- 4.74A

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2