Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module Converter

USB to TTL STC Pro mini CP2102 có DTR (T218)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

USB to TTL FT232RL 3.3V 5V (H17)

Giá: 80.000đ Còn lại: 10 cái
-8%

Converter RS232 to RS485 (T217)

Giá: 110.000đ Còn lại: 5 cái
-20%

Module TTL To MAX485 Converter (H25)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Module USB to TTL PL2303HX (T218)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

USB to Serial FT232RL (H17)

Giá: 80.000đ Còn lại: 10 cái

RS232 to RS485 V2 (T217)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

RS232 to RS485 (T217)

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

Module Chuyển Đổi RS232 Sang TTL DB9 (T218)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Module Chuyển Đổi Max232 Sang TTL Mini(T218)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Module Logic converter 8 kênh (H25)

Giá: 80.000đ Còn lại: 7 cái

Module Logic Converter 4 kênh (H25)

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái

Module Logic Converter 2 kênh (H25)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái
-57%

Module chuyển mức tín hiệu I2C (H25)

Giá: 15.000đ Còn lại: 20 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2