Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

AC - DC Converter

-6%

220VAC -> 3.3VDC 3W Hi Link HLK-PM03 (H14.1)

Giá: 75.000đ Còn lại: 20 cái
-21%

Module chuyển đổi nguồn 220VAC-36VDC 5A (H41)

Giá: 150.000đ Còn lại: 8 cái

Mạch nguồn xung 220VAC sang 12VDC 1A

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

220VAC -> 5VDC 3W Hi Link HLK-PM01 (H14.1)

Giá: 75.000đ Còn lại: 10 cái

AC-DC Converter 220VAC - 24/5VDC 600/500mA (H41)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

AC-DC Converter 220VAC - 5VDC 700mA (H41)

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

AC-DC Converter 220VAC - 24VDC 4-6A (H41)

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

AC-DC In 220VAC Out 12VDC 450mA (H41)

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

AC-DC Converter 220VAC - 12/5VDC 1A (H41)

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

AC-DC Converter 220VAC - 5VDC 2A_Green (H41)

Giá: 80.000đ Còn lại: 10 cái

AC-DC Converter 220VAC - 5VDC 2A_Blue (H41)

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

AC-DC Converter 220VAC - 24VDC 200mA (H41)

Giá: 40.000đ Còn lại: 20 cái

AC-DC Converter 220VAC - 12VDC 5-8A (H41)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

AC-DC Nguồn Xung 220VAC -> 12VDC 1A(H41)

Giá: 70.000đ Còn lại: 100 cái
-15%

Mạch nguồn xung 220VAC sang 12VDC 500mA

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

220VAC -> 12VDC 3W Hi Link HLK-PM12 (H14.1)

Giá: 85.000đ Còn lại: 50 cái