Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Arduino

  • Arduino là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để xậy dựng các ứng dụng điện tử.
  • Arduino gồm có board mạch có thể lập trình được (thường gọi là vi điều khiển) và các phần mềm hỗ trợ phát triển tích hợp IDE (Integrated Development Environment) dùng để soạn thảo, biên dịch code và nạp chương cho board.
  • Arduino đã và đang được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới, và ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của chúng thông qua vô số ứng dụng độc đáo của người dùng trong cộng đồng nguồn mở (open-source)...
  • Xem thêm thông tin tại arduino.cc

Arduino Nano CNC Shield (T29)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Multi-function Shield (T221)

Giá: 105.000đ Còn lại: 10 cái

Hộp Arduino UNO R3 (T14)

Giá: 20.000đ Còn lại: 20 cái

Hộp Arduino MEGA 2560 (T112)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái
-38%

ESP8266 Arduino Shield (H36)

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái

Ethernet Shield W5100 (H17)

Giá: 140.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino CC3000 TI WiFi Shield (H17)

Giá: 350.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino L298P Motor Shield (H05)

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Nano IO Expansion Board (T24)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái
-18%

Arduino USB host shield (H17)

Giá: 245.000đ Còn lại: 2 cái

Arduino UNO Proto Shield (T28)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Sensor Shield V4 (T222)

Giá: 65.000đ Còn lại: 50 cái

Module 4 Relay Arduino Shield (T20)

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Nano Terminal Adapter (T22)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Mega Proto Shield (T19)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino LCD Keypad Shield (T110)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2