Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Power Supply - Battery

Pin 18650 3.7V Có Mạch Sạc Bảo Vệ 2200mAh

Giá: 50.000đ Còn lại: 4880 cái

Nguồn Đơn Ra Đôi 12VDC 150W

Giá: 220.000đ Còn lại: 15 cái

AC-DC Nguồn Xung 220VAC -> 12VDC 2A 24W(H41)

Giá: 70.000đ Còn lại: 20 cái

Jack GX16 9P F-M

Giá: 30.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 8P F-M

Giá: 25.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 7P F-M

Giá: 25.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 6P F-M

Giá: 25.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 5P F-M

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 4P F-M

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 3P F-M

Giá: 15.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 2P F-M

Giá: 15.000đ Còn lại: 100 cái

Jack GX16 10P F-M

Giá: 35.000đ Còn lại: 300 cái

Nguồn Cách Ly DC-DC Converter DELUS WB2405D-6W

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Bộ Sạc Năng Lượng Mặt Trời MPPT ST-MP 40A

Giá: 2.650.000đ Còn lại: 10 cái