Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Bus

Dây BUS 10 (20cm)

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 8 Pin 20cm

Giá: 6.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 2 PIN 40cm

Giá: 3.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 2 PIN 20cm

Giá: 1.500đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 40cm

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 20cm

Giá: 4.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 4 PIN 40cm

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 4 PIN 20cm

Giá: 3.000đ Còn lại: 50 cái

Dây BUS XH2.54 8 Pin 40cm

Giá: 8.000đ Còn lại: 20 cái

Dây BUS 3 tín hiệu âm thanh 2.54mm 30cm

Giá: 4.000đ Còn lại: 20 cái

Dây BUS 2

Giá: 2.500đ Còn lại: 50 cái

Bus 40 sợi đơn 30cm (Đực-Cái)

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Bus 40 sợi đơn 30cm (Cái-Cái)

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Bus 40 sợi đơn 30cm (Đực-Đực)

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Bus 40 sợi đơn 10cm (Đực-Cái)

Giá: 17.000đ Còn lại: 100 cái

Bus 40 sợi đơn 10cm (Cái-Cái)

Giá: 17.000đ Còn lại: 100 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2