Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Bus

Dây Jack 9 Pin 2.8mm Female 7 Dây

Giá: 18.000đ Còn lại: 1500 cái

Dây BUS XH2.54 6 PIN 20cm nhuyễn

Giá: 7.000đ Còn lại: 200 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 28cm nhuyễn

Giá: 10.000đ Còn lại: 200 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 20cm nhuyễn

Giá: 6.000đ Còn lại: 200 cái

Connector PH 2.0mm 5P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector PH 2.0mm 4P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector PH 2.0mm 3P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector PH 2.0mm 2P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector KF2510 2.54 5P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector KF2510 2.54 4P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector KF2510 2.54 3P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector KF2510 2.54 2P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector VH-3.96 7P Male Cong (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector VH-3.96 6P Male Cong (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector VH-3.96 5P Male Cong (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector VH-3.96 4P Male Cong (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái