Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Màn hình hiển thị

LCD TFT 3.2 (H02)

Giá: 330.000đ Còn lại: 10 cái

LCD TFT 2.8 (H02)

Giá: 260.000đ Còn lại: 50 cái

LCD TFT 2.4

Giá: 240.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 5

Giá: 1.150.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 2004 5VDC (H02)

Giá: 95.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 16x02 3.3VDC (H02)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 1602 5VDC màu xanh dương (H02)

Giá: 45.000đ Còn lại: 20 cái

LCD 12864 Green/Blue ST7920 (H02)

Giá: 140.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 0802 5VDC (H02)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

7" Ultra Thin TFT LCD TV Monitor (H33)

Giá: 800.000đ Còn lại: 10 cái

2.4

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 1602 5VDC màu xanh lá (H02)

Giá: 45.000đ Còn lại: 15 cái

Màn hình HMI WienView TK6100i

Giá: 4.900.000đ Còn lại: 10 cái