Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Tụ điện

-14%

Tụ 1000uF 35VDC (HLK62.1)

Giá: 3.000đ Còn lại: 1000 cái

10uF SMD 1206 10% 25V

Giá: 1.000đ Còn lại: 5000 cái

1uF SMD1206 10% 50V

Giá: 700đ Còn lại: 5000 cái

104 100nF 0.1uF SMD 0805 10%

Giá: 700đ Còn lại: 5000 cái

104 100nF 0.1uF SMD 0603 10%

Giá: 400đ Còn lại: 5000 cái

330uF10V D7343 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: 20 cái

22pF 0805 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50 cái

220uF 16VDC D7343

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50 cái

10uF 25V 0805

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

22pF 0603 SMD

Giá: 500đ Còn lại: 3800 cái

10uF 50VDC D7343 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

10uF 35VDC 3538 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

10uF 25V 6032 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: 12 cái

100uF 35VDC D7343 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: 10 cái

100uF 25VDC D7343 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: 20 cái

100uF 16VDC D7343 SMD

Giá: Liên hệđ Còn lại: 10 cái