Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Breadboard

Breadboard Small Size (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 100 cái
-14%

Breadboard Medium Size (H01)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái
-44%

Breadboard MB-102 (H01)

Giá: 25.000đ Còn lại: 50 cái

Breadboard Hàn 2 Mặt 3x7cm (H01)

Giá: 6.000đ Còn lại: 50 cái

Breadboard Hàn 1 Mặt 9x10cm (H01)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard Hàn 1 Mặt 7x9cm (H01)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard Hàn 1 Mặt 5x7cm (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard GL No.12 (H01)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái