Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module

Waveshare LAN8720 ETH Board (H10)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

USB Meter 3.0 (T215)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

USB Charger Doctor LED (H14)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

Tab Móc khóa RFID 13.56MHz (H07)

Giá: 7.000đ Còn lại: 100 cái

Tab Móc khóa RFID 125KHz (H07)

Giá: 7.000đ Còn lại: 100 cái

Sò Nóng Lạnh TEC1-12715 150W

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái

Sò Nóng Lạnh TEC1 12706 60W

Giá: 75.000đ Còn lại: 20 cái

Sò Nóng Lạnh TEC1 12705 50W

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái

RS232 to RS485 V2 (T217)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

RFID 13.56MHz thẻ vuông (H07)

Giá: 10.000đ Còn lại: 100 cái

Remote RF 4B 315MHz Gỗ (H24)

Giá: 35.000đ Còn lại: 50 cái

Remote RF 3B 433MHz Inox cho Oto

Giá: 150.000đ Còn lại: 94 cái

Remote RF 2B 315Mhz Gỗ (H24)

Giá: 35.000đ Còn lại: 50 cái

Remote RF 1B 315Mhz Gỗ (H24)

Giá: 35.000đ Còn lại: 50 cái

Remote 12 Button RF 315MHz White (H24)

Giá: 85.000đ Còn lại: 50 cái

Remote 8 Button RF 315MHz White (H18)

Giá: 75.000đ Còn lại: 50 cái