Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

IC SMD

IC L7805CD2T TO-263 5V 1.5A

Giá: 3.000đ Còn lại: 1000 cái

IC LM2596S - 5V TO-263-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC Driver 7289BS SOP28 (H34)

Giá: 48.000đ Còn lại: 500 cái

IC MAX7219CWG SOP24

Giá: 18.000đ Còn lại: 500 cái

IC LM2596S - ADJ TO-263-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576S - 5V TO-263-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576HVS - 5V TO-263-5

Giá: 15.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576HVS - ADJ TO-263-5

Giá: 15.000đ Còn lại: 5000 cái