Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module cảm biến dò line

Module cảm biến dò line TCRT5000 (H15)

Giá: 20.000đ Còn lại: 50 cái

Module cảm biến dò line thanh TCRT5000 (H15)

Giá: 105.000đ Còn lại: 10 cái