Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Vi Điều Khiển

W7100A

Giá: 194.500đ Còn lại: 7 cái

P80C31BH1

Giá: 75.000đ Còn lại: 17 cái

LM3S9B95-IQC80-C3

Giá: 303.500đ Còn lại: Hết hàng

LM3S9B90-IQC80-C3

Giá: 332.500đ Còn lại: Hết hàng

SG8V1

Giá: 75.000đ Còn lại: 17 cái

S3C2440A

Giá: 293.000đ Còn lại: Hết hàng

W78E052DLG

Giá: 14.000đ Còn lại: Hết hàng

N76E003AT20

Giá: 7.000đ Còn lại: Hết hàng

MINI54ZAN

Giá: 72.500đ Còn lại: Hết hàng

LPC1758FBD80,551

Giá: 332.500đ Còn lại: Hết hàng

LPC1769FBD100

Giá: 224.000đ Còn lại: 24 cái

MC908MR32CFUE

Giá: 183.000đ Còn lại: 5 cái

LPC2368FBD100

Giá: 290.000đ Còn lại: Hết hàng

LPC11C24FBD48/301

Giá: 121.000đ Còn lại: 6 cái

LPC1768FBD100

Giá: 155.000đ Còn lại: Hết hàng

LPC1751FBD80

Giá: 168.000đ Còn lại: Hết hàng