Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cảm biến khí Gas

Cảm Biến Khí GAS MQ-2 (H10)

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Cảm Biến Nồng Độ Cồn MQ-3 (H10)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm Biến Khí Hydro MQ-8 (H10)

Giá: 55.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm Biến Khí GAS MQ-5 (H10)

Giá: 34.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm Biến Khí GAS MQ-4 (H10)

Giá: 34.000đ Còn lại: 50 cái

Cảm Biến Khí CO MQ-9 (H10)

Giá: 80.000đ Còn lại: 50 cái

Cảm Biến Khí CO MQ-7 (H10)

Giá: 65.000đ Còn lại: 100 cái