Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Điện Trở - Biến Trở

Biến Trở Cúc áo 5K 502

Giá: 1.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 10K 1/2W 5% - DIP

Giá: 70.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 150K 1/2W 5% - DIP

Giá: 70.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 91 Ohm 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 62K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 3K3 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 560 Ohm 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 560K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 100K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 2K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 12K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 10K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 33K 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 33 Ohm 1/4W 1% - DIP

Giá: 5.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 330 Ohm 1/4W 5% ĐL - DIP

Giá: 15.000đ Còn lại: 50000 cái

Điện Trở 3K3 1/4W 5% ĐL - DIP

Giá: 15.000đ Còn lại: 50000 cái