Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Power Supply ICs

LM317 TO-92

Giá: 1.500đ Còn lại: 100 cái

AMS1117-3.3V (H34)

Giá: 3.000đ Còn lại: 385 cái

LM2576T-ADJ TO-220 DC-DC

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

LM2576T-5V 3A DC-DC

Giá: 10.000đ Còn lại: 40 cái

LM2576S-ADJ SMD

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

LM2576S-5V SMD

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

LM2576HVT 5V 3A

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

LM2576HVS-5V SMD

Giá: 15.000đ Còn lại: 20 cái

LM2576HVS ADJ SMD

Giá: 15.000đ Còn lại: 40 cái

7812 TO-220

Giá: 2.500đ Còn lại: 10 cái

7809 TO-220

Giá: 2.500đ Còn lại: 10 cái

7805 TO-220

Giá: 2.500đ Còn lại: 10 cái