Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module đo Volt, Ampe

USB Meter 3.0 (T215)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

USB Charger Doctor LED (H14)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái
-29%

Module cảm biến đo dòng DC ACS712 - 5A (H25)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái
-29%

Module cảm biến đo dòng DC ACS712 - 30A (H25)

Giá: 50.000đ Còn lại: 11 cái

Đồng hồ đo dòng DC 20A

Giá: 115.000đ Còn lại: 20 cái

Đồng hồ đo dòng DC 10A (Red)

Giá: 85.000đ Còn lại: 11 cái

Đồng hồ đo dòng DC 0.56" 50A (Red) (H22)

Giá: 170.000đ Còn lại: 10 cái

Đồng hồ đo dòng DC 0.56" 100A (Red) (H22)

Giá: 200.000đ Còn lại: 20 cái

Đồng hồ đo dòng áp 150~500VAC 100A LCD (H22)

Giá: 210.000đ Còn lại: 20 cái

Đồng hồ đo dòng áp 130~500VAC 100A LED (H22)

Giá: 230.000đ Còn lại: 20 cái

Đồng hồ đo dòng áp 0~100VDC, 10A 2 màu

Giá: 110.000đ Còn lại: 20 cái

Đồng hồ đo dòng áp 0~100VDC - 50A (H22)

Giá: 175.000đ Còn lại: 11 cái

Đồng hồ đo dòng áp 0~100VDC 100A (H22)

Giá: 250.000đ Còn lại: 20 cái

Đồng hồ đo dòng 0~3A 0.36" 5 số (H03)

Giá: 180.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3