Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

DC - DC Buck Converter

Module Tăng & Giảm Áp 1A (H11)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Module giảm áp DC-DC 10A + LED hiển thị (H16)

Giá: 180.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch giảm áp AMS1117 3.3V (H16)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

B0505S-1W (H34)

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp MPPT Solar 5A (H16)

Giá: 170.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp Mini-360 LM2596 D-sun (H16)

Giá: 15.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp LM317 (H16)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch giảm áp LM2596S có chỉnh dòng (H16)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch giảm áp LM2596S + Switch (H16)

Giá: 55.000đ Còn lại: 11 cái

Mạch giảm áp LM2596 ngõ ra 2xUSB V2 (H16)

Giá: 55.000đ Còn lại: 2 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3