Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module Relay

Module 8 Relay 10A 5VDC Low (H32)

Giá: 85.000đ Còn lại: 50 cái

Module 8 Relay 10A 24VDC H/L (H32)

Giá: 125.000đ Còn lại: 10 cái

Module 8 Relay 10A 12VDC Low (H32)

Giá: 85.000đ Còn lại: 10 cái

Module 8 Relay 10A 12VDC H/L (H32)

Giá: 125.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Relay 10A 5VDC H/L (H04)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Relay 10A 24VDC H/L (H04)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Relay 10A 12VDC H/L (H04)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Module 2 Relay 10A 5VDC Low (H04)

Giá: 30.000đ Còn lại: 56 cái

Module 2 Relay 10A 5VDC H/L (H04)

Giá: 45.000đ Còn lại: 34 cái

Module 2 Relay 10A 24VDC H/L (H04)

Giá: 45.000đ Còn lại: 56 cái

Module 2 Relay 10A 12VDC H/L (H04)

Giá: 45.000đ Còn lại: 65 cái

Module 16 Relay Opto cách ly Low (H32)

Giá: 190.000đ Còn lại: 46 cái

Module 1 Relay 30A 5VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 34 cái

Module 1 Relay 10A 5VDC H/L (H04)

Giá: 25.000đ Còn lại: 45 cái

Module 1 Relay 10A 24VDC H/L (H04)

Giá: 25.000đ Còn lại: 50 cái

Module 1 Relay 10A 12VDC H/L (H04)

Giá: 25.000đ Còn lại: 45 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3