Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module Relay

Module 6 Relay 10A 24VDC H/L (H32)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái

Module 6 Relay 10A 5VDC H/L (H32)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái

Module 6 Relay 10A 12VDC H/L (H32)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái
-11%

Module 8 Solid State Relay 2A SSR (H32)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

Module 1 Relay 30A 24VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module 1 Relay 30A 12VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module 8 MOSFET 24VDC (T219)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Module SSR-40VA FOTEK (KE)

Giá: 95.000đ Còn lại: 20 cái

Module 8 Relay 10A 12VDC Low (H32)

Giá: 85.000đ Còn lại: 10 cái

Module 6 Solid State Relay 2A SSR (H04)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Module 8 Relay 10A 24VDC H/L (H32)

Giá: 125.000đ Còn lại: 10 cái

Module 8 Relay 10A 12VDC H/L (H32)

Giá: 125.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Relay 10A 24VDC H/L (H04)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Relay 10A 12VDC H/L (H04)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Relay 10A 5VDC H/L (H04)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Module 1 Relay 10A 24VDC H/L (H04)

Giá: 25.000đ Còn lại: 50 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2