Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Điện trở 0805 5%

8.2M SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

4.7M SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

2.7M SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

1.5M SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

1M SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

820K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

750K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

680K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

470K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

510K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

330K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

270K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

220K SMD 08005 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

180K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

150K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

120K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái