Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Điện trở 0805 5%

47R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

0R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

22R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

10R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái