Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

STM8 & STM32

STM8S103F3P6 Development Kit (H13)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

STM8S003F3P6 Development Kit (H13)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F407ZET6 Development Kit (H13)

Giá: 350.000đ Còn lại: 12 cái

STM32F103RCT6 Development Kit (H13)

Giá: 170.000đ Còn lại: 20 cái

STM32F103C8T6-BLK Development Kit (H13)

Giá: 90.000đ Còn lại: 12 cái

STM32F103C8T6 Development Kit V2 (H13)

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103C8T6 Development Kit (H13)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F051C8T6 Development Kit (H13)

Giá: 100.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F030F4P6 Development Kit (H13)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái