Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module GSM/GPRS/GPS

-33%

Module GPS VK2828U7G5LF (H36)

Giá: 100.000đ Còn lại: 100 cái
-15%

Module SIM800L (H36)

Giá: 110.000đ Còn lại: 20 cái

Module GSM/GPRS A6 (H36)

Giá: 230.000đ Còn lại: 10 cái