Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module hiển thị

TFT LCD Mega Shield V2.2 (H02)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

TFT LCD Shield V2.0 (H02)

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 Led 7 Đoạn 74HC595 (H19)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Màn Hình OLED 0.96 (H02)

Giá: 145.000đ Còn lại: 10 cái

Màn Hình OLED 0.96 (H02)

Giá: 145.000đ Còn lại: 10 cái

Màn Hình OLED 1.3 (H02)

Giá: 215.000đ Còn lại: 10 cái

Màn Hình OLED 1.3 (H02)

Giá: 215.000đ Còn lại: 10 cái

Nokia N5110 Module (H02)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

Module 4 x 7-Segment LCD LED display (H50)

Giá: 55.000đ Còn lại: 20 cái

Module 8 LED RGB v2 Keyes (H25)

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

LED RGB Keyes (H25)

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Module Matrix Led 8x8 Max7219 (H19)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

Module Matrix Led 8x32 Max7219(H19)

Giá: 155.000đ Còn lại: 34 cái

LED & KEY Module

Giá: 150.000đ Còn lại: 40 cái

LCD TFT 3.5 (H02)

Giá: 600.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3