Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Phụ kiện 1

-27%

Đầu Jack DC-022B (Female) - (H26)

Giá: 4.000đ Còn lại: 200 cái

Đầu Jack DC (Male) - (H26)

Giá: 3.000đ Còn lại: 1000 cái

Đế 4 Pin18650 Dây (H28)

Giá: 25.000đ Còn lại: 100 cái

Đế 3 Pin18650 Dây (H28)

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Đế 2 Pin18650 Dây (H28)

Giá: 15.000đ Còn lại: 20 cái

Đế 1 Pin18650 Board (H28)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Jack nối EC5 (01 cặp)

Giá: 30.000đ Còn lại: 100 cái

Jack nối XT60 (01 cặp)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Dây Jack DC và Jack battery 9VDC (H26)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Đầu chuyển DC Jack sang Domino (F) (H26)

Giá: 10.000đ Còn lại: 100 cái

Mạch kiểm tra Pin Lipo (H26)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Jack Pin Lipo chữ T (Male) (H26)

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Jack Pin Lipo chữ T (Female) (H26)

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Đế 4 Pin18650 Board (H28)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Đế 3 Pin18650 Board (H28)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2