Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Opto-Photocouplers ICs

Opto PC817 SMD

Giá: 1.500đ Còn lại: 20 cái

TLP521-4 SMD

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

TLP521-4 DIP

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

TLP521-2 DIP

Giá: 4.000đ Còn lại: 41 cái

TLP521-1 SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

TLP521-1 DIP

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

TLP281-4 SMD

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

TLP281 SMD

Giá: 5.500đ Còn lại: 1000 cái

TLP181 SMD SOP-4

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái