Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Microcontrollers

STM8S105K4T6C (H34)

Giá: 18.000đ Còn lại: 10 cái

STM8S103K3T6C (H34)

Giá: 35.000đ Còn lại: 100 cái

STM8S003F3P6 (H34)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103C8T6 (H34)

Giá: 40.000đ Còn lại: 41 cái

PIC18F4620T-I/PT SMD

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

PIC16F88-I/P DIP

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F877A-I/P DIP

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F873-20/SP DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 2 cái

PIC12F675-I/SN SOP8 SMD

Giá: 20.000đ Còn lại: 1000 cái

PIC12F629-I/SN SMD

Giá: 15.000đ Còn lại: 41 cái

IC SN74HC595N DIP16

Giá: 4.500đ Còn lại: 500 cái

IC PIC12F508-I/P DIP8

Giá: 20.000đ Còn lại: 500 cái

IC ATMEGA8A - PU DIP28

Giá: 28.000đ Còn lại: 5000 cái

IC ATMEGA32A - PU DIP40 (H34)

Giá: 68.000đ Còn lại: 500 cái

IC ATMEGA32 - 16AU SMD (H34)

Giá: 55.000đ Còn lại: 40 cái

IC ATMEGA16A - PU DIP40 (H34)

Giá: 55.000đ Còn lại: 4 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2