Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Microcontrollers

74HC595N DIP

Giá: 4.100đ Còn lại: 1100 cái

74HC595D SMD

Giá: 4.000đ Còn lại: 1000 cái

74HC245D SMD

Giá: 4.500đ Còn lại: 1000 cái

74HC244 SMD

Giá: 6.500đ Còn lại: 170 cái

74HC138D SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 1000 cái

STM8S105K4T6C (H34)

Giá: 18.000đ Còn lại: 10 cái

STM8S103K3T6C (H34)

Giá: 15.000đ Còn lại: 5 cái

STM8S003F3P6 (H34)

Giá: 17.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103RCT6 (H34)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103C8T6 (H34)

Giá: 40.000đ Còn lại: 41 cái

PIC18F4620T-I/PT SMD

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

PIC16F88-I/P DIP

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F877A-I/P DIP

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F873-20/SP DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 2 cái

PIC16F877A-I/P DIP

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F873-20/SP DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2