Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cable - Bus

Cable Mach3 USB CNC Shield (H21)

Giá: 850.000đ Còn lại: 3 cái

Dây Copy Remote Máy QN-H618

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Dây Jack Nối LED Dây Female

Giá: 4.000đ Còn lại: 1500 cái

Dây Jack 9 Pin 2.8mm Female 7 Dây

Giá: 18.000đ Còn lại: 1500 cái

Dây BUS XH2.54 6 PIN 20cm nhuyễn

Giá: 7.000đ Còn lại: 200 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 28cm nhuyễn

Giá: 10.000đ Còn lại: 200 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 20cm nhuyễn

Giá: 6.000đ Còn lại: 200 cái

Dây Audio jack 6.5mm 2 đầu 1M

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50 cái

Connector PH 2.0mm 5P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector PH 2.0mm 4P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector PH 2.0mm 3P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector PH 2.0mm 2P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector KF2510 2.54 5P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector KF2510 2.54 4P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái