Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module sạc pin - battery

Mạch sạc USB nguồn vào 12V (SD200) (H14)

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc Pin 1A (H14)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc dự phòng 2 USB 5V1A 5V2A

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc battery 6-60VDC XH-M604

Giá: 135.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc battery 12-24VDC XH-M603

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 4S Pin 18650 14.8V 6A (H14)

Giá: 45.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch sạc 4S Pin 18650 14.8V 40A (H14)

Giá: 75.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 4S Pin 18650 14.8V 20A (H14)

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 3S Pin 18650 12.6V 40A (H14)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 3S Pin 18650 12.6V 25A (H14)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 3S Pin 18650 12.6V 20A (H14)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 3S Pin 18650 12.6V 10A (H14)

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 3S Pin 18650 12.6V 100A (H14)

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch sạc 2S pin 18650 8.4V 3A (H14)

Giá: 20.000đ Còn lại: 20 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3