Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Remote RF 4B 433Mhz Giả Gỗ Học Lệnh (H24)

Giá: 80.000đ Còn lại: 30 cái

Remote RF 4B 315Mhz Giả Gỗ Học Lệnh (H24)

Giá: 80.000đ Còn lại: 30 cái

Remote RF 4B M315MHz A032 Học Lệnh (H24)

Giá: 80.000đ Còn lại: 20 cái

Remote MP3 (H24)

Giá: 10.000đ Còn lại: 1000 cái

Remote RF 2B 315MHz Xám 1000m (H24)

Giá: 120.000đ Còn lại: 20 cái

Remote 18B 315Mhz (H24)

Giá: 160.000đ Còn lại: 10 cái

Jack SMA - KWE 23mm PCB (H23)

Giá: 15.000đ Còn lại: 200 cái

Jack SMA-KWE Female 15mm PCB (H23)

Giá: 15.000đ Còn lại: 200 cái

Jack SMA PCB (H23)

Giá: 12.000đ Còn lại: 200 cái

Jack SMA-JY PCB (H23)

Giá: 12.000đ Còn lại: 200 cái

Jack SMA-JY-1.5 PCB (H23)

Giá: 10.000đ Còn lại: 200 cái

Jack SMA-KE PCB (H23)

Giá: 8.000đ Còn lại: 200 cái

Khe SIM Micro 6P Plush (H23)

Giá: 8.000đ Còn lại: 1000 cái

Khe SIM 6+2P (H23)

Giá: 12.000đ Còn lại: 100 cái

Khe SIM 6P (H23)

Giá: 3.000đ Còn lại: 1000 cái

Khe SIM 6+1 (H23)

Giá: 8.000đ Còn lại: 1000 cái