Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Waveshare LAN8720 ETH Board (H10)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

Vỏ nhựa Adapter AC/DC 12V 800mA

Giá: 7.000đ Còn lại: 50 cái

USBee AX Pro (H13)

Giá: 600.000đ Còn lại: 10 cái

USB Meter 3.0 (T215)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

USB Charger Doctor LED (H14)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

USB 3V/3.3V/3.7V/4.2V -> 5V 2A (H14)

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

Tụ mica 2A473J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 2A153J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 2A103J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 2A102J - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ mica 102J100 - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ gốm 104 nâu - DIP

Giá: 100đ Còn lại: 50000 cái

Tụ CBB22 684J400V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ CBB22 105J400V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 2000 cái

Tụ CBB21 224J250V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái

Tụ CBB 474J63V - DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50000 cái