Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diodes

-25%

Diode 507 5A (HLK145)

Giá: 3.000đ Còn lại: 100 cái

LL4148 SMD

Giá: 250đ Còn lại: 1000 cái

Diode SS34 SMD

Giá: 600đ Còn lại: 1000 cái

Diode SS14 SMD

Giá: 450đ Còn lại: 1000 cái

Diode M7 SMD

Giá: 300đ Còn lại: 1000 cái