Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cable

USB 2.0 5M Extension cable (H33)

Giá: 135.000đ Còn lại: 20 cái

Dây Oscilloscope (H33)

Giá: 70.000đ Còn lại: 3 cái

USB Type B Cable (H27)

Giá: 15.000đ Còn lại: 12 cái

USB To RS232 Cable (H27)

Giá: 35.000đ Còn lại: 12 cái

USB Mini-A Cable

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

USB 2.0 To SATA/IDE Adapter

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Iphone 5 USB Cable

Giá: 55.000đ Còn lại: 1 cái

Dây nối Jack DC (Male)

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Dây nối Jack DC (Female)

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Cáp mạng internet RJ45 1.5m (H27)

Giá: 15.000đ Còn lại: 11 cái