Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Microchip

PIC18F4620T-I/PT SMD

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

PIC16F88-I/P DIP

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F877A-I/P DIP

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F873-20/SP DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 2 cái

PIC16F877A-I/P DIP

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

PIC16F873-20/SP DIP

Giá: Liên hệđ Còn lại: 50 cái

PIC12F675-I/SN SMD

Giá: 20.000đ Còn lại: 1 cái

PIC12F629-I/SN SMD

Giá: 15.000đ Còn lại: 41 cái

PIC12F508-I/P DIP

Giá: 15.000đ Còn lại: 5 cái