Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Espressif

KIT ESP32 NODE MCU V1.1

Giá: 155.000đ Còn lại: 10 cái
-27%

ESP8266 NodeMCU Development Kit (Amica) 12E CP2102 (H36)

Giá: 110.000đ Còn lại: 50 cái