Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp MSP430 (H35)

 • Mã SP:
  MDNA23
 • Giá:
  900,000VND
 • Lượt xem:
  1451
 • Số lượng:
 • Mô tả:
  Có đĩa CD phần mềm

Hỗ trợ các dòng chip

MSP430x1xx: MSP430F1101A, MSP430F1111A, MSP430F1121A, MSP430F1122, MSP430F1132, MSP430F122, MSP430F1222, MSP430F123, MSP430F1232, MSP430F133, MSP430F1331, MSP430F135, MSP430F1351, MSP430F147, MSP430F1471, MSP430F148, MSP430F1481, MSP430F149, MSP430F1491, MSP430F155, MSP430F156, MSP430F157, MSP430F167, MSP430F168, MSP430F169, MSP430F1610, MSP430F1611, MSP430F1612. MSP430x2xx: MSP430F2101, MSP430F2111, MSP430F2112, MSP430F2121, MSP430F2122, MSP430F2131, MSP430F2132, MSP430F2232, MSP430F2234, MSP430F2252, MSP430F2254, MSP430F2272, MSP430F2274, MSP430F233, MSP430F2330, MSP430F235, MSP430F2350, MSP430F2370, MSP430F2410, MSP430F2416, MSP430F2417, MSP430F2418, MSP430F2419, MSP430F247, MSP430F2471, MSP430F248, MSP430F249, MSP430F2491, MSP430F2616, MSP430F2617, MSP430F2618, MSP430F2619. MSP430x4xx: MSP430F412, MSP430F413, MSP430F415, MSP430F417, MSP430F423, MSP430FE423, MSP430FW423, MSP430FE4232, MSP430FE4242, MSP430F425, MSP430FE425, MSP430FW425, MSP430F4250, MSP430FG4250, MSP430FE4252, MSP430F4260, MSP430FG4260, MSP430F427, MSP430FE427, MSP430FW427, MSP430F4270, MSP430FG4270, MSP430FE4272, MSP430F435, MSP430F4351, MSP430F436, MSP430F4361, MSP430F437, MSP430FG437, MSP430F4371, MSP430FG438, MSP430FG439, MSP430F447, MSP430F448, MSP430F449, MSP430FG4616, MSP430FG4617, MSP430FG4618, MSP430FG4619, MSP430FG477, MSP430FG478, MSP430FG479, MSP430F4783, MSP430F4784, MSP430F4793, MSP430F4794, MSP430F47166, MSP430F47176, MSP430F47186, MSP430F47196, MSP430F47167, MSP430F47177, MSP430F47187, MSP430F47197. MSP430X5XX: MSP430F5418, MSP430F5419, MSP430F5435, MSP430F5436, MSP430F5437, MSP430F5438.

Sản phẩm liên quan