Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

8051

51/AVR MCU Development Board (H13)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Đế ra chân VĐK 51/AVR (H13)

Giá: 30.000đ Còn lại: 50 cái