Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Biến Trở

Nút vặn biến trở BOURNS 3590S (H38)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Biến trở BOURNS 3590S-2-503L 50K (H38)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

Biến trở BOURNS 3590S-2-202L 2K

Giá: 65.000đ Còn lại: 34 cái

Biến trở BOURNS 3590S-2-104L 100K (H38)

Giá: 70.000đ Còn lại: 20 cái

Biến trở BOURNS 3590S-2-103L 10K (H38)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái