Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cable - Bus

Dây USB To COM 3M

Giá: 50.000đ Còn lại: 75 cái

Dây BUS XH2.54 8 Pin 20cm

Giá: 6.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 5 PIN 20cm

Giá: 4.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 4 PIN 40cm

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 4 PIN 20cm

Giá: 3.000đ Còn lại: 50 cái

Dây BUS XH2.54 2 PIN 40cm

Giá: 3.000đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS XH2.54 2 PIN 20cm

Giá: 1.500đ Còn lại: 10 cái

Dây BUS 3 tín hiệu âm thanh 2.54mm 30cm

Giá: 4.000đ Còn lại: 20 cái

Dây BUS 10 (20cm)

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

Dây AV 6 Đầu Bông Sen Đen 1.3m

Giá: 15.000đ Còn lại: 200 cái

Đầu bấm bus IDC 10Pin 2.54mm Male

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1100 cái

Connector XH2.54 9P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector XH2.54 9P Male Cong (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector XH2.54 8P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

Connector XH2.54 8P Male Cong (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái

Connector XH2.54 7P Male Thẳng (H43)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 1000 cái