Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diode Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha

RS507 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 5A

Giá: 4.500đ Còn lại: 204 cái

GBU808 Cầu Chỉnh Lưu 800V 8A

Giá: 4.500đ Còn lại: 382 cái

DF1502S Cầu Chỉnh Lưu 200V 1.5A

Giá: 4.000đ Còn lại: 408 cái

KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A

Giá: 5.000đ Còn lại: 261 cái

KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A

Giá: 5.000đ Còn lại: 419 cái

RB156 Cầu Chỉnh Lưu 800V 1.5A

Giá: 2.500đ Còn lại: 185 cái

KBPC3506 Cầu Chỉnh Lưu 600V 35A

Giá: 32.000đ Còn lại: Hết hàng

2KBP06M Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

Giá: 3.500đ Còn lại: Hết hàng

RBV-1506 Cầu Chỉnh Lưu 600V 15A

Giá: 22.000đ Còn lại: 53 cái

BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

Giá: 30.000đ Còn lại: 82 cái

KBL408 Cầu Chỉnh Lưu 800V 4A

Giá: 5.000đ Còn lại: 337 cái

GBJ2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

Giá: 8.500đ Còn lại: 125 cái

KBU808 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

Giá: 10.000đ Còn lại: 288 cái

KBP310 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 3A

Giá: 2.000đ Còn lại: 253 cái

DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

Giá: 1.000đ Còn lại: 420 cái

GBU806 Cầu Chỉnh Lưu 600V 8A

Giá: 9.000đ Còn lại: Hết hàng
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3